Medlemskveld i Utlastova.

Kustus 2013
Torstein Kristensen, prof. Thrond Oddvar Haugen (NMBU) og Henning Andre Urke. 
Vi vil presentere siste nytt frå KUSTUS prosjektet både på vandringsmønster til sjøauren og genetisk slektskap.
Det vert sosialt med pizza og noko å drikke til. Ellers vert det høve til ein prat om og kring  ÅJFF

Tilbake