Demo av Flugeutstyr .19 Og 20 Mai 2017.

    

Alle som har interesse av fiske med fluge eller kan tenke seg og starte med det, bør sette av Fredag og Laurdag 19 og 20 Mai.      

Me startar fredag  Kl. 1800 i Utlastova med visning av diverse nytt fra Loop . Jaran Gustavsen og Kai Finbråten som er salgsjef i Loop er med på dette.De blir okså mulighet for og kjøpe laksefluger,Robin skal sitte og bitte fluger på demoen på laurdag.

 Laurdag  Kl 10:00 blir de demonstrasjon og mulighet til å få prøva før ein kjøper de.

Det blir salg av utstyr til gode prisar i heile sortemange til Nordisk Fikeutstyr.Fra sortemange til LOOP de same tilbude på utstyr som i 2016.

På simms vadeutstyr får ein 20%. Ein kan gå inn på Nordisk si nettside. www.nfiske.no. Jaran Gustavsen og Kai Findbråen er med begge dagane.LAURDAG FRA KL 1500 ER DE MULIGHET FØR OG FÅ LITT VEILEDNING MED KASTING MED FLUSTANG BÅDE EIN HÅNDS OG TOHÅNDS.JARAN.KAI OG ROBIN VIL STÅ FOR DETTA.Om noko er uklart ta kontakt med SVEIN JARLE MOEN MOB NR 95204335.

 

MØT OPP

 

Mvh

Fiskeutvalget

 

      

      


Tilbake