Dato Art Vekt Redskap Sone Plass Gjennutsatt Namn
31.08.2016 Laks kg Makk 4. Utla Bakkehølen Terje Jansen
31.08.2016 Laks kg Sluk 2. Årdalsvatnet Usikker Arild Røneid
31.08.2016 Sjøaure kg Makk 4. Utla Bøsogen Ole Kristian Håheim
31.08.2016 Laks kg Fluge 1. Hæreidselva Vollert Fredd Ytri
31.08.2016 Sjøaure kg Fluge 4. Utla Bøsogen Gjennutsatt Jan Ove Telle
31.08.2016 Laks* kg Fluge 1. Hæreidselva Oppeosen Vidar Stølen
31.08.2016 Sjøaure kg Fluge 2. Årdalsvatnet Folkeshus hølen Gjennutsatt Kjell Ove Forthun
30.08.2016 Sjøaure* kg Fluge 1. Hæreidselva Floi Gjennutsatt Vidar Stølen
30.08.2016 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Asvohølen Gjennutsatt Gunnstein Rønneid
29.08.2016 Sjøaure kg Fluge 2. Årdalsvatnet Usikker Ove Birger Røneid
29.08.2016 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Floi Gjennutsatt Vidar Stølen
29.08.2016 Sjøaure kg Fluge 4. Utla Bakkehølen Gjennutsatt Marlov Moen
29.08.2016 Sjøaure kg Makk 1. Hæreidselva Oppeosen S.Nilsen
29.08.2016 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Asvohølen. Privat O.Woldengen
28.08.2016 Sjøaure kg Fluge 3. Årdøla Osehølen Jon Ingvar Lund
28.08.2016 Laks kg Fluge 4. Utla Bøsogen Bent Børresen
28.08.2016 Sjøaure* kg Fluge 3. Årdøla E-verkshølen Gjennutsatt Kjell ove Forthun
28.08.2016 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Asvohølen Gjennutsatt Eskil Forthun.Junior
27.08.2016 Sjøaure* kg Sluk 2. Årdalsvatnet Brennborg Arild Lie
23.08.2016 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Asvohølen Gunnstein Rønneid
23.08.2016 Sjøaure kg Fluge 4. Utla Storebruihølen Gjennutsatt Stein Fossum
23.08.2016 Sjøaure kg Fluge 4. Utla Luggøyni Gjennutsatt Stein Fossum
22.08.2016 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Nedrehagen Gunnstein Rønneid
21.08.2016 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Asvohølen. Privat Svein Fosse
21.08.2016 Laks* kg Makk 4. Utla Bøsogen Olav Moberg
21.08.2016 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Floi Gjennutsatt Vidar Stølen
20.08.2016 Sjøaure kg Makk 4. Utla Bøsogen Olav Moberg
20.08.2016 Sjøaure kg Makk 3. Årdøla Tennegranden Per Ivar Andersen
19.08.2016 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Asvohølen. Privat Bernt Karlsen
19.08.2016 Sjøaure kg Sluk 2. Årdalsvatnet Usikker Arild Lie
18.08.2016 Sjøaure kg Fluge 2. Årdalsvatnet Osen Utla Gjennutsatt Gunnar Nilsson
18.08.2016 Sjøaure kg Fluge 2. Årdalsvatnet Osen Utla Gjennutsatt Gunnar Nilsson
18.08.2016 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Asvohølen. Privat Svein Fosse
18.08.2016 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Asvohølen. Privat Bernt Karlsen
18.08.2016 Sjøaure kg Makk 1. Hæreidselva Oppeosen Vidar Stølen
18.08.2016 Sjøaure kg Fluge 2. Årdalsvatnet Asvohølen Gjennutsatt Geir Sandvik
17.08.2016 Sjøaure kg Fluge 2. Årdalsvatnet Osen Utla Kjell Ove Forthun
16.08.2016 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Asvohølen. Privat Bernt Karlsen
15.08.2016 Sjøaure kg Fluge 2. Årdalsvatnet Osen Utla Kjell Ove Forthun
15.08.2016 Sjøaure kg Makk 1. Hæreidselva Oppeosen Tor Arne Skeie