Dato Art Vekt Redskap Sone Plass Gjennutsatt Namn
30.08.2015 Sjøaure kg Makk 2. Årdalsvatnet Osen Utla Arne Rye
30.08.2015 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Oppeosen Pål Hillstad
30.08.2015 Sjøaure kg Makk 4. Utla Storøynihølen Øvind Mikalsen
30.08.2015 Laks kg Sluk 1. Hæreidselva Floi Jarosiaw Kruk
30.08.2015 Sjøaure* kg Fluge 1. Hæreidselva Floi Gjennutsatt Vidar Stølen
29.08.2015 Sjøaure kg Makk 3. Årdøla Folkeshus hølen Arne Rye
29.08.2015 Laks kg Makk 1. Hæreidselva Oppeosen Paul Robert Røyseth
29.08.2015 Sjøaure kg Sluk 4. Utla Timmersletthølen Terje Jansen
29.08.2015 Sjøaure kg Makk 3. Årdøla E-verkshølen Ingvar Snertinn
29.08.2015 Sjøaure kg Makk 3. Årdøla E-verkshølen Øivind Mikalsen
29.08.2015 Sjøaure kg Makk 3. Årdøla Folkeshus hølen Arne Rye
29.08.2015 Sjøaure kg Makk 2. Årdalsvatnet Osen Utla Gjennutsatt Arne Rye
28.08.2015 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Floi Jan Christensen
28.08.2015 Sjøaure kg Makk 2. Årdalsvatnet Osen Utla Arne Rye
28.08.2015 Sjøaure kg Makk 4. Utla Bøsogen Terje Jansen
28.08.2015 Sjøaure kg Makk 2. Årdalsvatnet Osen Utla Arne Rye
27.08.2015 Sjøaure kg Makk 3. Årdøla Osehølen Øvind Mikalsen
27.08.2015 Sjøaure kg Sluk 4. Utla Bøsogen Jon Olav Håheim
27.08.2015 Sjøaure kg Sluk 1. Hæreidselva Oppeosen Mariusz Borowiec
27.08.2015 Sjøaure kg Makk 4. Utla Bøsogen Asle Moen
27.08.2015 Laks kg Fluge 3. Årdøla Osehølen Øvind Mikalsen
27.08.2015 Sjøaure kg Fluge 2. Årdalsvatnet Osen Utla Asle Moen
27.08.2015 Laks kg Makk 2. Årdalsvatnet Osen Utla Øivind Mikalsen
27.08.2015 Laks kg Fluge 3. Årdøla Osehølen Øvind Mikalsen
26.08.2015 Sjøaure kg Fluge 2. Årdalsvatnet Osen Utla KJjell Ove Forthun
26.08.2015 Sjøaure kg Makk 3. Årdøla Osehølen Marlov Moen
26.08.2015 Sjøaure kg Fluge 4. Utla Ole Petter Stenersen
26.08.2015 Laks* kg Makk 1. Hæreidselva Oppeosen Jan Ove Telle
26.08.2015 Laks kg Makk 1. Hæreidselva Oppeosen Jan Ove Telle
26.08.2015 Laks kg Makk 1. Hæreidselva Oppeosen Gjennutsatt Tor Arne Skeie
26.08.2015 Sjøaure kg Makk 1. Hæreidselva Oppeosen Gjennutsatt Tor Arne Skeie
25.08.2015 Laks kg Fluge 1. Hæreidselva Asvohølen Arild Lie
25.08.2015 Sjøaure kg Sluk 3. Årdøla Folkeshus hølen Monrad Moen
24.08.2015 Laks* kg Fluge 1. Hæreidselva Oppeosen Arild Lie
23.08.2015 Laks kg Fluge 4. Utla Bakkehølen
21.08.2015 Sjøaure kg Makk 1. Hæreidselva Oppeosen Tor Arne Skeie
21.08.2015 Sjøaure kg Sluk 4. Utla Galdshølen Gjennutsatt Marlov Moen
21.08.2015 Sjøaure kg Makk 1. Hæreidselva Oppeosen Gjennutsatt Tor Arne Skeie
20.08.2015 Laks kg Fluge 2. Årdalsvatnet Osen Utla Arild Lie
20.08.2015 Laks* kg Makk 1. Hæreidselva Oppeosen Vidar Stølen