Dato Art Vekt Redskap Sone Plass Gjennutsatt Namn
31.08.2014 Laks kg Fluge 2. Årdalsvatnet Usikker Ole Johnny Hunderi
31.08.2014 Sjøaure kg Fluge 2. Årdalsvatnet Usikker Mondrad Moen
31.08.2014 Sjøaure kg Makk 1. Hæreidselva Oppeosen Monica Overvik
31.08.2014 Sjøaure kg Makk 1. Hæreidselva Oppeosen Gjennutsatt Jan Ove Telle
31.08.2014 Laks kg Fluge 4. Utla Privat,Utla Vidar Hjelle
31.08.2014 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Floi Marlov Moen
31.08.2014 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Floi Gjennutsatt Magnar Valsvik
31.08.2014 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Asvohølen Gjennutsatt Svein Jarle Moen
30.08.2014 Laks kg Makk 1. Hæreidselva Oppeosen Jan Ove Telle
30.08.2014 Sjøaure kg Fluge 4. Utla Privat,Utla Kjell Egil Ruud
30.08.2014 Sjøaure kg Makk 1. Hæreidselva Nedrehagen Gjennutsatt Jan Ove Telle
30.08.2014 Laks kg Fluge 1. Hæreidselva Floi Gjennutsatt Vidar Stølen
30.08.2014 Laks kg Fluge 2. Årdalsvatnet Usikker Malin Kvam Øvstetun
30.08.2014 Laks kg Fluge 2. Årdalsvatnet Usikker Malin Kvam Øvstetun
30.08.2014 Sjøaure kg Makk 1. Hæreidselva Nedrehagen Gjennutsatt Jan Ove Telle
30.08.2014 Laks kg Fluge 2. Årdalsvatnet Usikker Malin Kvam Øvstetun
29.08.2014 Laks kg Fluge 1. Hæreidselva Vollert Fredd Ytri
29.08.2014 Laks kg Fluge 2. Årdalsvatnet Usikker Malin Kvam Øvstetun
28.08.2014 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Floi Vidar Stølen
28.08.2014 Laks kg Sluk 4. Utla Privat,Utla Vidar Hjelle
28.08.2014 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Nedrehagen Kjell Ove Forthun
28.08.2014 Laks kg Makk 1. Hæreidselva Oppeosen Jan Ove Telle
28.08.2014 Sjøaure kg Makk 1. Hæreidselva Nedrehagen Gjennutsatt Jan Ove Telle
28.08.2014 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Nedrehagen Gjennutsatt Kjell Ove Forthun
27.08.2014 Laks kg Fluge 2. Årdalsvatnet Usikker Ole Johnny Hunderi
27.08.2014 Sjøaure kg Fluge 4. Utla Bakkehølen Gjennutsatt Ole Kristian Håheim
27.08.2014 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Asvohølen Espen Røneid
26.08.2014 Sjøaure* kg Fluge 1. Hæreidselva Asvohølen Vidar Stølen
26.08.2014 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Nedrehagen Gjennutsatt Arild Sæbø
25.08.2014 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Vollert Fredd Ytri
25.08.2014 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Asvohølen Gunnstein Røneid
25.08.2014 Sjøaure kg Sluk 2. Årdalsvatnet Rausnes Morten Kleiven
25.08.2014 Sjøaure kg Fluge 2. Årdalsvatnet Usikker Morten Kleiven
25.08.2014 Laks kg Sluk 1. Hæreidselva Oppeosen Erling Seglem
25.08.2014 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Asvohølen Gjennutsatt Gunnstein Røneid
25.08.2014 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Oppeosen Gjennutsatt Kjell Ove Forthun
24.08.2014 Sjøaure kg Sluk 1. Hæreidselva Floi Gjennutsatt Vidar Stølen
24.08.2014 Sjøaure kg Makk 1. Hæreidselva Nedrehagen Paul Robert Røyseth
24.08.2014 Sjøaure kg Makk 1. Hæreidselva Nedrehagen Gjennutsatt Paul Robert Røyseth
24.08.2014 Sjøaure kg Fluge 1. Hæreidselva Asvohølen Gjennutsatt Arild Lie