Dato Art Vekt Redskap Sone Plass Gjennutsatt Namn
31.08.2011 Sjøaure kg Fluge Svalheimsbrua Erling Sæbø
31.08.2011 Sjøaure kg Fluge Asvohølen Jennutsatt Sigmund Forthun
31.08.2011 Laks kg Fluge Volert Fred Yttri
30.08.2011 Sjøaure kg Sluk Svingen Hæreidselvi Vidar Stølen
30.08.2011 Sjøaure kg Fluge Everkshølen Arild Sæbø
30.08.2011 Sjøaure kg Sluk Svalheimsbrua Oddvar Nesse
30.08.2011 Sjøaure kg Makk Svalheimsbrua Oddvar Nesse
30.08.2011 Sjøaure kg Sluk Folkeshus Trygve Kjilen
29.08.2011 Sjøaure kg Sluk Folketshushøl, Utla Terje Jansen
29.08.2011 Sjøaure kg Sluk Bølshågen Terje Jansen
29.08.2011 Sjøaure kg Sluk Osahølen UTLA Magnar Valsvik
29.08.2011 Sjøaure kg Sluk Osahølen UTLA Magnar Valsvik
28.08.2011 Sjøaure kg Makk Osahølen UTLA Oddvar Nesse
28.08.2011 Sjøaure kg Makk Osahølen UTLA Oddvar Nesse
27.08.2011 Laks kg Sluk Øvste brui. Åtg Vidar Stølen
26.08.2011 Sjøaure kg Fluge Asvo hølen Sigmund Fortun
24.08.2011 Laks kg Sluk Floi Hæreidselvi Wladysilw Borowiec
24.08.2011 Sjøaure kg Fluge Everkshølen Erling Sæbø
23.08.2011 Laks kg Sluk Øverste brui Åtg. Per Øygarden
23.08.2011 Sjøaure kg Fluge Svalheimsbrua Marlov Moen
22.08.2011 Sjøaure kg Fluge Volert Fred Yttri
22.08.2011 Laks* kg Sluk Øvste brui Åtg. Jan Christensen
22.08.2011 Sjøaure kg Makk Svingen Hæreidselvi Paul Robert Røyseth
22.08.2011 Sjøaure kg Fluge Øvste brui Åtg. Bjørn Ove Bjånes
21.08.2011 Laks kg Makk Øvste brui Åtg. Jan Christensen
21.08.2011 Sjøaure kg Fluge Volert Fred Yttri
21.08.2011 Sjøaure kg Fluge Volert Fred Yttri
21.08.2011 Sjøaure kg Fluge Osen Utla jennutsatt KJell Ove Forthun
21.08.2011 Sjøaure kg Fluge Osen Utla jennutsatt KJell Ove Forthun
21.08.2011 Sjøaure kg Sluk Øvste brui Åtg. Per Øygarden
20.08.2011 Laks kg Makk Øvste brui Åtg. Jørn Efraimsen
20.08.2011 Sjøaure kg Makk Øvste brui Åtg. Erland Berg
20.08.2011 Sjøaure kg Sluk Øvste brui Åtg. Per Øygarden
20.08.2011 Sjøaure kg Makk Øvste brui Åtg. Paul Robert Røyseth
20.08.2011 Sjøaure kg Makk Øvste brui Åtg. Paul Robert Røyseth
20.08.2011 Sjøaure kg Sluk Øvste brui Åtg. Per Øygarden
20.08.2011 Sjøaure kg Makk Utla Jan Christensen
19.08.2011 Sjøaure kg Makk Å3 hølen Marlov Moen
19.08.2011 Sjøaure kg Fluge Storevatne. Arild Lie
19.08.2011 Sjøaure kg Fluge Volert Fredd Ytri