Dato Art Vekt Redskap Sone Plass Gjennutsatt Namn
31.08.2010 Laks* kg Fluge Ovanfor Svalheimsbrui Stein Fossum
31.08.2010 Laks* kg Sluk Nedfor Svalheimshølen Egon Moen
31.08.2010 Sjøaure kg Fluge Svingen Åtg. Kjell Ove Forthun
31.08.2010 Sjøaure kg Fluge Floi Åtg. Gjenutslett Sigmund Forthun
30.08.2010 Sjøaure kg Fluge Everkshøl Erling Sæbø
30.08.2010 Laks kg Sluk Bøsågen Nils Solheim
30.08.2010 Sjøaure kg Fluge Asvohølen Gjenutsett Kjell Ove Forthun
30.08.2010 Sjøaure kg Fluge Asvohølen Kjell Ove Forthun
29.08.2010 Laks* kg Makk Utla Døgnfiskar
29.08.2010 Sjøaure kg Fluge Bakkehølen Magnar Valsvik
29.08.2010 Sjøaure kg Fluge Bøsågen Gunstein Røneid
28.08.2010 Laks kg Makk Utla Anders Hauger
28.08.2010 Sjøaure kg Makk Utla Anders Hauger
27.08.2010 Laks* kg Fluge Asvohølen Asle Moen
27.08.2010 Sjøaure kg Fluge Ovanfor Svalheimsbrui Asle Moen
27.08.2010 Sjøaure kg Fluge Å3 Hølen. Gjenutsett Marlov Edvin Moen
26.08.2010 Sjøaure kg Fluge Asvohølen Asle Moen
26.08.2010 Sjøaure kg Fluge Folketshushølen Adrian Rodal
04.07.2010 Sjøaure kg Fluge Utlaosen Asle Moen
21.08.2010 Sjøaure kg Fluge Folketshushølen Juvn
21.08.2010 Sjøaure kg Makk Utla Ingvar Snertin
24.08.2010 Laks* kg Fluge Asvohølen Sigmund Forthun
24.08.2010 Laks* kg Fluge Svingen Åtg. Svein Jarle Moen
24.08.2010 Laks kg Fluge Asvohølen Marlov Edvin Moen
25.08.2010 Laks* kg Fluge Asvohølen Marlov Edvin Moen
25.08.2010 Sjøaure kg Fluge Skulehushølen Magnar Valsvik
25.08.2010 Sjøaure kg Fluge Bakkehølen Magnar Valsvik
23.07.2010 Sjøaure kg Fluge Utlaosen Marlov Moen
19.07.2010 Laks kg Fluge Vaskerihølen Jan Erik Luggenes
17.07.2010 Laks kg Makk Øvste brui Åtg. Vidar Stølen
13.07.2010 Laks* kg Sluk Floi Mariuz Borowiec
12.07.2010 Laks* kg Fluge Øvste brui Åtg. Svein Jarle Moen
12.07.2010 Laks* kg Fluge Asvohølen Kjell Ove Forthun
20.07.2010 Laks* kg Fluge Asvohølen Svein Jarle Moen
19.07.2010 Sjøaure kg Makk Utlaosen Adrian Rodal
19.07.2010 Sjøaure kg Fluge Folketshushølen Arild Lie
17.07.2010 Sjøaure kg Makk Ved gapahuk Vidar Stølen
23.08.2010 Sjøaure kg Fluge Asvohølen. Gjenutsett Sigmund Forthun
22.08.2010 Laks kg Makk Folketshushølen Frode Thonholen
20.08.2010 Sjøaure kg Makk Folketshushølen Per Ivar Andersen