Dato Art Vekt Redskap Sone Plass Gjennutsatt Namn
12.09.2009 Sjøaure* kg Fluge Asvohølen Magnar Valsvik
12.09.2009 Sjøaure kg Fluge Asvohølen Magnar Valsvik
11.09.2009 Sjøaure kg Fluge Folketshushølen Gunnar Nilsson
08.08.2009 Laks kg Fluge Asvohølen Kjell Ove Forthun
13.08.2009 Laks* kg Sluk Bøsågen Asle Moen
05.07.2009 Laks* kg Sluk Gapahuk Åtg. Vidar Stølen
09.07.2009 Sjøaure kg Sluk Folketshushølen Einar Sæbø
29.07.2009 Laks kg Fluge Asvohølen Tonny Vie
03.08.2009 Sjøaure kg Fluge Avohølen John Kennet Dokken
11.07.2009 Sjøaure kg Sluk Utlaosen Robert Kruger
21.07.2009 Sjøaure kg Fluge Utlaosen Kjell Dyrdal
28.08.2009 Laks kg Fluge Ved gapahuk Atle Håheim
25.08.2009 Sjøaure kg Sluk Ved gapahuk Ole Inge Moen
17.08.2009 Laks* kg Fluge Asvohølen Magnar Valsvik
17.08.2009 Sjøaure kg Fluge Skulehushølen Kjell Dyrdal
17.08.2009 Sjøaure kg Sluk Ved gapahuk Egon Moen
16.08.2009 Laks kg Fluge Asvohølen Magnar Valsvik
21.08.2009 Sjøaure kg Fluge Ved gapahuk Gunstein Røneid
23.08.2009 Sjøaure kg Fluge Utlaosen Kjell Dyrdal
21.08.2009 Sjøaure kg Fluge Å3 sida Marlov Moen
20.08.2009 Sjøaure kg Fluge Øvste brui Åtg. Marlov Moen
11.08.2009 Laks* kg Sluk Øvste brui Åtg. Vidar Stølen
13.08.2009 Laks* kg Sluk Årdalsvatnet Jan Helge Nordnes
07.07.2009 Laks* kg Sluk Øvste brui Åtg. Vidar Stølen
12.07.2009 Laks* kg Fluge Asvohølen Gunstein Røneid
31.07.2009 Sjøaure kg Fluge Nedafor Øynatubba Marlov Moen
07.08.2009 Sjøaure kg Fluge Utlaosen Martin Hollevik
15.07.2009 Laks* kg Fluge Asvohølen Hans Smedegård
28.07.2009 Laks kg Sluk Øvste brui Åtg. Vidar Stølen
12.08.2009 Laks* kg Sluk Galdshølen N. N.
15.08.2009 Laks kg Sluk Ved gapahuk Ole Inge Moen
07.07.2009 Laks* kg Sluk Floi Oddgeir Valaker
12.07.2009 Laks* kg Fluge Øvste brui Åtg. Leif Holmgren
31.07.2009 Laks kg Makk Bøsågen Oddvar Nesse
08.08.2009 Sjøaure kg Fluge Elverkshølen Marlov Moen
18.07.2009 Laks* kg Fluge Øvste brui Åtg. Hans Smedegård
28.07.2009 Laks kg Sluk Svalheimshølen Egon Moen
27.07.2009 Sjøaure kg Fluge Bakkehølen Arild Lie
15.08.2009 Sjøaure kg Fluge Asvohølen Magnar Valsvik
06.07.2009 Laks* kg Sluk Øvste brui Åtg. Erling Sæbø