Fiskekortprisar og reglar i 201

Utsalsstader  - Fiskekort får ein kjøpt på følgjande utsalgsstader

Sport1 Sportshuset - Øvre Årdal. Sesongkort.

På I Natur For ein kjøpt døgenkort for Hæreidselva,de selt 3 kort for utanbyks.
Døgenkort for Utla vert selt på utladalen Camping 5 kort i døgne.Der okså er desifisering av fiskeutstyr.
Tangen Sport - Årdalstangen. Sesongkort

Døgnkort for for fjellvatn kan ein få kjøpt i sjølvbetjent kasse ved Damvoktaren på SletterustDet er i tillegg mulig å få kjøpt kort til fjellfiske på Inatur.

Nye regler for kjøp av fiskekort for dei som flyttar fra bygdi,på fjedle kan alle som er medlema kjøpa fiskekort til medlemspris.Etter laks og sjøret lyt dei som flyttar fra bygda kjøpa Sesongkort til 900 kr Korte gjeld for Hæreidselvi,Årdalvatne,Årdøla,Utla samt alle fjellvatn som vi leiger.


Pensjonistar (67 år) og juniorar ( < 19år ) har rett til 50 % medlemsrabatt.Gjeld berre ved kjøp av sesongkort. (Sjå pris etter skråstrek i tabell).  Ungdom (t.o.m. fylte 18 år) - som kan dokumentere medlemskap i foreininga - har rett til å fiske gratis i alle elvar og vatn laget disponerar.I Utla og Hæreidselvi har lokale ibuarar fortrinnsrett til fiske.Utflytta årdøler har same rettar og plikter som lokale ibuarar.I Hæreidselvi er antal selde kort til utabygdsfiskarar avgrensa til maks. 3 kort/stenger per døger.Desse kan berre løyse døgnkort til pris fastsett i tabell.I Utla er antal selde kort til utabygdsfiskarar avgrensa til maks. 5 kort/stenger pr. døger.Desse kan berre løyse døgnkort til pris fastsett i tabell

Døgnkort Hæreidselvi og Utla Selges på inatur.no. Det selges 3 stk. døgenkort i Hæreidselvi.

Svalheim camping - Øvre Årdal tlf. 57 66 34 44. Det selges 5 stk. døgenkort i Utla.

Prisar på Fiskekort 2013Alle elvar og vatn = Felleskort.X = Ikkje tillatt solgt.SESONG VEKE DØGN
Medlem Andre Medlem Andre Medlem Andre
Alle elvar og vatn (lokale) 500/250

X

X

X

X

X

Utla og Hæreidselvi (Utabygds)

X

X

X

X

150

300
Alle fjelvatn inkludnert Torholmen 300/150 600/400

X

200 50 50
Årdalsvatnet 150/75 150/75 100 100

X

X
Fisketidene i Torolmen er f.o.m. 15 juni t.o.m. 15 august.