Årdal Jeger og Fiskarforening - Jakt, Fiske og Friluftsliv

VELKOMEN TIL NY HEIMSIDE.

Det vil den fyrste tida vere noko ufullstendig på dei ulike sidene, vi jobbar med å ferdigstille alle sidene med aktuell informasjon.

Årdal Jeger- og Fiskarforening er ein interesseorganisasjon for jakt-, fiske- og friluftsinteresserte menneske.
Foreininga vart stifta i 1947 og er tilslutta Norges Jeger og Fiskeforbund.

Medlemstalet i dag varierar ein stad mellom 550 og 600 aktive utøverar – dette utgjer omlag 10% av ibuarane i bygda.

 

I dag har foreininga leigd all statsgrunn og  store områder via leigeavtalar med lokale grunneigarar.

.